Dr Nanna Løkka

Research manager/ researcher
University College of Southeast Norway
Participates in 1 Session
Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2:2014 (Ed. with Ole Marius Hylland)
«Kulturarv som kulturpolitikk - Innledning» In Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2: 2014 (with Ole Marius Hylland)
«Demokratisk dialog i kulturminneforvaltningen – et slag om fortiden?», In Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2014.
«Vikingtidens kvinner i ettertidens lys», In Kvinner i vikingtid, 2014
Kvinner i vikingtid (anthology) Ed. 2014
«The mythological thing place« in Journal for North Atlantic, 2012
Steder og landskap i norrøn mytologi. En analyse av topografi og kosmologi i gudediktene av Den eldre Edda (Phd-dissertation, UiO), 2010

Sessions in which Dr Nanna Løkka participates

Sunday June 5, 2016

9:00 AM
9:00 AM