Prof. Benedetta Ubertazzi

EU Law Professor (Aggregate)
University of Milan-Bicocca
Participe à 3 sessions

Sessions auxquelles Prof. Benedetta Ubertazzi participe

Samedi 4 juin, 2016

Fuseau horaire: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
13:30
13:30

Dimanche 5 juin, 2016

Fuseau horaire: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
9:00
9:00

Sessions auxquelles Prof. Benedetta Ubertazzi assiste

Vendredi 3 juin, 2016

Fuseau horaire: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
12:30
12:30
17:00
17:00
19:30
19:30

Samedi 4 juin, 2016

Fuseau horaire: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
12:30
12:30
13:30
13:30

Dimanche 5 juin, 2016

Fuseau horaire: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
9:00
9:00