Benedetta Ubertazzi

EU Law Professor (Aggregate)
University of Milan-Bicocca
Participe à 3 sessions

Sessions auxquelles Benedetta Ubertazzi participe

samedi 4 juin, 2016

Fuseau horaire: EDT/Eastern Time (US & Canada)
13:30
13:30

dimanche 5 juin, 2016

Fuseau horaire: EDT/Eastern Time (US & Canada)
9:00
9:00